ANDI.lv - форум

ANDI.lv - форум (http://forum.andi.lv/index.php)
-   1С:Бухгалтерия 8 (http://forum.andi.lv/forumdisplay.php?f=59)
-   -   Выпущено тестовое обновление программы "1С:Бухгалтерия 8 для Латвии", редакция 1.6.48.1 (http://forum.andi.lv/showthread.php?t=2396)

ANDI_Hotline 30.01.2020 15:06

Выпущено тестовое обновление программы "1С:Бухгалтерия 8 для Латвии", редакция 1.6.48.1
 
[B]Изменения, связанные с изменением в законодательстве:[/B]
1. Внесены изменения в “НДС Декларацию”, согласно Правилам КМ Nr. 647 от 17.12.2019.
[url]https://likumi.lv/ta/id/311561-grozijumi-ministru-kabineta-2013-gada-15-janvara-noteikumos-nr-40-noteikumi-par-pievienotas-vertibas-nodokla-deklaracijam-[/url]
[B]Основная деятельность:[/B]
1.Модернизирован документ” Счёт на предоплату”.
[B]Отчёты: [/B]
1.Добавлена возможность выгружать/загружать настройки регламентированных отчётов.
2.Внесены изменения в статистический отчёт “2.Darbs”, в соответствии с требованиями CSP.
[B]Другие изменения:[/B]
1.Добавлен новый функционал – “Настройка доступа к номерам”.
2.Модернизирована справочник “Пользователи”.
[B][I]Внимание! В связи с тем, что поменялась форма НДС Декларации, при первичном формировании отчёта, убедительная просьба, проверить все настройки!![/I][/B]

[B]Saistībā ar grozījumiem likumdošanā ieviestas izmaiņas:[/B]
1. Mainīta "PVN deklarācija" saskaņā ar 17.12.2019. MK Noteikumiem Nr.647
[url]https://likumi.lv/ta/id/311561-grozijumi-ministru-kabineta-2013-gada-15-janvara-noteikumos-nr-40-noteikumi-par-pievienotas-vertibas-nodokla-deklaracijam-[/url]
[B]Pamatdarbība:[/B]
1 Modernizēts dokuments “Priekšapmaksas rēķini”.
[B]Atskaites:[/B]
1.Pievienota iespēja ielādēt/izlādēt reglamenta pārskata iestatījumus.
2. Mainīts pārskats “2.Darbs” atbilstoši CSP noteikumiem.
[B]Citas izmaiņas:[/B]
1. Pievienots jauns funkcionāls – “Numuru rediģēšanas iestatījumi”.
2. Modernizēts katalogs “Lietotāji”.
[B][I]Uzmanību! Sakarā ar to, ka ir mainīta PVN deklarācijas forma, liels lūgums, sastādot sākotnējo pārskatu, pārbaudīt visus iestatījumus!![/I][/B]


Часовой пояс GMT +3, время: 09:54.

Powered by vBulletin® Version 3.8.0
Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
Copyright 2009 © SIA "ANDI M"