ANDI.lv - форум

ANDI.lv - форум (http://forum.andi.lv/index.php)
-   1С:Бухгалтерия 8 (http://forum.andi.lv/forumdisplay.php?f=59)
-   -   Выпущено тестовое обновление программы "1С:Бухгалтерия 8 для Латвии", редакция 1.6.46.6 (http://forum.andi.lv/showthread.php?t=2381)

ANDI_Hotline 24.09.2019 15:51

Выпущено тестовое обновление программы "1С:Бухгалтерия 8 для Латвии", редакция 1.6.46.6
 
[B]1[/B].Внесены изменения в "Декларацию по НДС "в соответствии с правилами КМ
Nr.356 от 20.07.2019.
[url]https://likumi.lv/ta/id/308269-grozi...a-deklaracijam[/url]
[B]2[/B].Обновлён список “Регистров накопления” доступных для коррекции.
[B]3[/B].Добавлены две печатные формы для документа “Увольнение”.
[B]4[/B].Реализована возможность создавать группы для субконто “Объекты
строительства”.
[B]5[/B].Модернизирован документ “Начисление отпускных”.
[B]6[/B].Модернизирована “Расчётная ведомость”.
[B]7[/B].Разработан новый отчёт – Анализ зарплаты( модернизированный )
[B]8[/B].Внесены изменения в документ - "Перемещение ОС,НМА".
[B]9[/B].Модернизирован расчет среднего заработка для сотрудника не проработавшего 6
месяцев.
[B]10[/B].В “Учётную политику организации” добавлены настройки PVN аналитики по
скидкам отдельной проводкой для в третьих стран и стран ЕС.
[B]11[/B].Модернизирован “Акт сверки”.
[B]12[/B].Модернизирован документ “Выплата зарплаты”.
[B]13[/B].Добавлена глобальная настройка – “Atvaļinājuma kalendāru dienu attiecības
koeficients”.
[B]14[/B].Модернизирован документ “Начисление зарплаты” – выводится предупреждение
о возможном наступлении пенсионного возраста.
[B]15[/B].Добавлена глобальная настройка – “Neiekļaut Tēva atvaļinājums vidējās izpeļņas
aprēķinā”.

[B]1[/B].Mainīta "PVN deklarācija" saskaņā ar MK Noteikumiem Nr.356 no 20.07.2019.
[url]https://likumi.lv/ta/id/308269-grozi...a-deklaracijam[/url]
[B]2[/B]. Atjaunināts saraksts "Uzkrājumu reģistri", kas pieejams korekcijai.
[B]3[/B].Pievienotas divas drukas formas dokumentam “Atlaišana”.
[B]4[/B].Realizēta iespēja veidot grupas subkonto “Būvniecības objekti”.
[B]5[/B].Modernizēts dokuments “Atvaļinājuma aprēķināšana”.
[B]6[/B].Modernizēts “Aprēķinu saraksts”.
[B]7[/B]. Pievienota jauna atskaite – “Algas analīze” (modernizētais)
[B]8[/B].Modernizēts dokuments - "PL,NMA pārvietošana".
[B]9[/B].Modernizēts vidējās izpeļņas aprēķins darbiniekiem, kuri nav nostrādājuši 6.mēnešus.
[B]10[/B].Organizācijas uzskaites politikā pievienoti iestatījumi realizācijas atlaidei ar atsevišķu
grāmatojumu – ES un Trešajām valstīm.
[B]11[/B].Modernizēts “Salīdzināšanas akts”.
[B]12[/B].Modernizēts dokuments “Darba algas izmaksas saraksti”.
[B]13[/B].Pievienots globālais iestatījums - “Atvaļinājuma kalendāru dienu attiecības
koeficients”.
[B]14[/B].Modernizēts dokuments “Darba algas aprēķināšana”.
[B]15[/B].Pievienots globālais iestatījums - “Neiekļaut Tēva atvaļinājums vidējās izpeļņas
aprēķinā”.


Часовой пояс GMT +3, время: 01:57.

Powered by vBulletin® Version 3.8.0
Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
Copyright 2009 © SIA "ANDI M"