ANDI.lv - форум

ANDI.lv - форум (http://forum.andi.lv/index.php)
-   1С для Микропредприятия (http://forum.andi.lv/forumdisplay.php?f=68)
-   -   Вышел релиз программы "1С: Mikrouzņēmums 8", редакция 1.6.32.1 (http://forum.andi.lv/showthread.php?t=2197)

ANDI_Hotline 08.01.2016 18:15

Вышел релиз программы "1С: Mikrouzņēmums 8", редакция 1.6.32.1
 
Вложений: 2
[B]Pamatdarbība:[/B]
Pievienots "PVN pielietošana" veids 50%/50%.
[B]Darba alga un Kadru uzskaite:[/B]
Stundas likmei palielināta precizitāte līdz 4 zīmēm pēc komata.
Dokumentā "Kadru kustība" pievienota apstrāde "Min. likmju nomaiņa" ikmēneša minimālo stundu likmju mainīšanai.
Iestatījumos atcelts apliekamais maksimums.
Soc. nodokļa likmes 2016.gadam (22.12.2015. MK noteikumi Nr.747).
Ieviestas izmaiņas saistībā ar iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumiem (05.01.2016. MK noteikumi Nr. 1).
[B]Atskaites/Pārskati:[/B]
Pārskatam "Peļņas vai zaudējumu aprēķins/Bilance (Jaunais)" pievienota iespēja norādīt resursu atšifrējuma tulkojumu.
"Mikrouzņēmumu nodokļa deklarācija" EDS faila formāts mainīts uz iepriekšējo versiju DokMNv2.


[B]Основная деятельность:[/B]
Добавлен вид "Применения НДС" 50%/50%.
[B]Зарплата и Кадровый учет:[/B]
Для часовой ставка расширена точность до 4 знаков после запятой.
В документе "Кадровые перемещения" добавлена обработка "Смена мин. ставок", для ежемесячного изменения минимальных часовых ставок.
В настройках отменён облагаемый максимума.
Ставки соц. налога на 2016 год ( MK noteikumi Nr.747 no 22.12.2015).
Изменения по необлагаемым льготам подоходного налога с населения (05.01.2016 MK not Nr.1 )
[B]Отчёты:[/B]
Для отчёта "Peļņas vai zaudējumu aprēķins/Bilance (Jaunais)" добавлена возможность указать перевод расшифровки ресурсов.
"Mikrouzņēmumu nodokļa deklarācija" изменён формат файла EDS на предыдущую версию DokMNv2.


Часовой пояс GMT +3, время: 10:15.

Powered by vBulletin® Version 3.8.0
Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
Copyright 2009 © SIA "ANDI M"