ANDI.lv - форум

ANDI.lv - форум (http://forum.andi.lv/index.php)
-   1С для Микропредприятия (http://forum.andi.lv/forumdisplay.php?f=68)
-   -   Вышел релиз программы "1С: Mikrouzņēmums 8", редакция 1.6.46.7 (http://forum.andi.lv/showthread.php?t=2385)

ANDI_Hotline 14.10.2019 16:03

Вышел релиз программы "1С: Mikrouzņēmums 8", редакция 1.6.46.7
 
Вложений: 2
1.Обновлён список “Регистров накопления” доступных для коррекции.
2.Добавлены две печатные формы для документа “Увольнение”.
3.Реализована возможность создавать группы для субконто “Объекты строительства”.
4.Модернизирован документ “Начисление отпускных”.
5.Модернизирована “Расчётная ведомость”.
6.Разработан новый отчёт – Анализ зарплаты(модерн.).
7.Внесены изменения в документ - "Перемещение ОС,НМА".
8.Модернизирован расчет среднего заработка для сотрудника не проработавшего 6 месяцев.
9.Модернизирован “Акт сверки”.
10.Модернизирован документ “Выплата зарплаты”.
11.Модернизирован документ “Начисление зарплаты” – выводится предупреждение о возможном наступлении пенсионного возраста.
12.Разработан новый отчёт – “Документы по работникам”.

1. Atjaunināts saraksts "Uzkrājuma reģistri", kas pieejams korekcijai.
2. Pievienotas divas drukas formas dokumentam “Atlaišana”.
3. Realizēta iespēja veidot grupas subkonto “Būvobjekti (celtniecības objekti)”.
4. Modernizēts dokuments “Atvaļinājuma aprēķināšana”.
5. Modernizēts “Algu aprēķinu saraksts”.
6. Pievienota jauna atskaite – “Algas analīze” (modernizētais).
7. Modernizēts dokuments - "PL, NMA pārvietošana".
8. Modernizēts vidējās izpeļņas aprēķins darbiniekiem, kuri nav nostrādājuši 6 mēnešus.
9. Modernizēts “Salīdzināšanas akts”.
10. Modernizēts dokuments “Darba algas izmaksas saraksti”.
11. Modernizēts dokuments “Darba algas aprēķināšana”.
12. Izstrādāta jauna atskaite “Darbinieku dokumenti”.


Часовой пояс GMT +3, время: 20:55.

Powered by vBulletin® Version 3.8.0
Copyright ©2000 - 2022, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
Copyright 2009 © SIA "ANDI M"